Formand Hornum Borgerforening: Kim Poulsen tlf. 2338 5665

Sekretær Hornum Borgerforening: Karin Sandø tlf. 2228 6060

I Hornum holder vi sammen

Hornum Borgerforening arbejder med/for:

 • Nabohjælp - kontakt Karin Sandø 2228 6060
 • Hjertekæde (hjertestarter incl opkobling til Alarmcentralen ved hjertestop)
 • Byforskønnelse
 • Flagallé - kontakt Hans Frederiksen 9866 2600 (bestil 14 dag i forvejen)
 • Juleudsmykning - kontakt Jesper Madsen 4070 8803
 • Land & By - kontakt Kim Poulsen 2179 2131
 • Torveudvalg - kontakt Tove Kjær 9666 1301
 • Septembermarked incl bankospil
 • Truck Show
 • Fællesskab

Flagallé opsættes ved festlige lejligheder og kan bestilles af både private, foreninger, virksomheder mm:

 • Kontakt Hans Frederiksen 2046 1301 senest 14 dage før ønsket opsætning
 • Pris flagallé kr. 450,-
 • Pris Flagallé medlemmer af Hornum borgerforening kr. 350,-
 • Pris Flagallé foreninger kr. 300,- 

Fælleskab & Sammenhold

Priser for medlemsskab af Borgerforeningen

OBS! Ved indmeldelse i Hornum Borgerforening, er du/I automatisk tilmeldt Hornum Nabohjælp og kontaktoplysninger videregives til Hornum Nabohjælp v/Karin Sandø, der kontakter dig/jer.

Årligt kontingent (fra Torveaften til Torveaften)

 • Husstand kr. 150,-
 • Pensionister kr. 100,-
 • Erhvervsdrivende kr. 250,-

OBS! Kontingent indbetales med angivelse af navn, adresse, email samt telefonnr til:

 • Konto 9174 - 2855 608 211
 • Mobile Pay 98288
 • Eller kontakt et bestyrelsesmedlem, hvis du/I ønsker at betale kontant

"Du har brug for os andre

- og vi har brug for dig"

Bestyrelsen 2020 - 2021

Formand: Kim Poulsen 2179 2131

Næstformand: Signe Nøhr 2374 0605

Kasserer: Grethe Olesen 2280 1579

Sekretær: Karin Sandø 2228 6060

Uundværlige bestyrelsesmedlemmer:

Hans Warming 9866 3226

Grethe Andersen 2295 5520

Bo Møller Kristiansen 2646 5042